انگلیسی
دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: جابر پولادی

مرتبه علمی:         استادیار پایه 5

پست الکترونیکی: Pouladi.jaber@gmail.com

 

فارسی

تست تست  تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست

تست تستتست تستتست تستتست تست

تست تستتست تستتست تستتست تست

تست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تستتست تست

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.